Složení pekařských výrobků

   

 

 

 

 

 

 

 


IČO: 26233517                                                                    Pekařství Křižák s.r.o            
DIČ: CZ26233517                                                               691 12   Boleradice 235                                              Tel.: 519 441 311

                                                                                             www.pekarstvikrizak.cz


 

 

Vážení obchodní přátelé,

 

připravili jsme pro vás katalog složení našich pekařských výrobků. Tučně jsou zvýrazněné alergeny.

 

 

 

Členění výrobků na druhy a skupiny

Druh

Skupiny

Chléb/čerstvý chléb

pšeničný

žitný

pšeničnožitný

žitnopšeničný

celozrnný

vícezrnný

speciální

Běžné pečivo/ čerstvé běžné pečivo

 

pšeničné

žitné

žitnopšeničné

pšeničnožitné

celozrnné

vícezrnné

speciální

Jemné pečivo/ čerstvé jemné pečivo

 

 Trvanlivé pečivo

 

sušenky

ze šlehaných hmot

oplatky

perníky

suchary

preclíky

trvanlivé tyčinky

knäckerbrot

crackerové pečivo

extrudované výrobky

pufované výrobky

macesy

piškoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přípustné záporné hmotnostní odchylky u chleba a pečiva

Chléb nebalený

 

nejvýše - 6 %

Chléb balený

 

nejvýše - 5 %

Běžné pečivo o hmotnosti

do 300 g
nad 300 g

nejvýše - 7 %

nejvýše - 6 %

Jemné pečivo o hmotnosti

do 150 g
nad 150 g

nejvýše - 7 %

nejvýše - 6 %

Trvanlivé pečivo o hmotnosti

 

do 50 g

51 - 100 g

101 - 250 g
251 - 500 g

nad 500 g

nejvýše - 11 %

nejvýše - 9 %

nejvýše - 7 %

nejvýše - 5 %

nejvýše - 3 %

 

 

 

 

 

 


 

Pekařskými výrobky se podle vyhlášky 333/1997 Sb. rozumí:

CHLÉB je pekařský výrobek kypřený kvasem, popřípadě droždím, ve tvaru veky, bochníku nebo formový s výjimkou netradičních druhů chleba, o hmotnosti nejméně 400 g s výjimkou krájeného chleba a netradičních druhů chleba.

ČERSTVÝM CHLEBEM se rozumí nebalený chléb, jehož celý technologický proces výroby od přípravy těsta až po upečení či obdobnou tepelnou úpravu, včetně uvedení do oběhu, nebyl přerušen zmrazením nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti a který je zároveň nabízen k prodeji spotřebiteli nejdéle do 24 hodin po upečení či obdobné tepelné úpravě. 

ČERSTVÝM BĚŽNÝM PEČIVEM se rozumí nebalené běžné pečivo, jehož celý technologický proces výroby od přípravy těsta až po upečení či obdobnou tepelnou úpravu, včetně uvedení do oběhu, nebyl přerušen zmrazením nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti a které je zároveň nabízeno k prodeji spotřebiteli nejdéle do 24 hodin po upečení či obdobné tepelné úpravě.     

ČERSTVÝM JEMNÝM PEČIVEM se rozumí nebalené jemné pečivo, jehož celý technologický proces výroby od přípravy těsta až po upečení či obdobnou tepelnou úpravu, včetně uvedení do oběhu, nebyl přerušen zmrazením nebo   jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti a které je zároveň nabízeno k prodeji spotřebiteli nejdéle do 24 hodin po upečení či obdobné tepelné úpravě.     

PŠENIČNÝM CHLEBEM/PEČIVEM se rozumí pekařský výrobek obsahující nejméně 90 % podíl mlýnských výrobků z pšenice z celkové hmotnosti mlýnských výrobků.
ŽITNÝM CHLEBEM / PEČIVEM se rozumí pekařský výrobek obsahující nejméně 90 % podíl mlýnských výrobků ze žita z celkové hmotnosti mlýnských výrobků.
ŽITNO PŠENIČNÝM CHLEBEM / PEČIVEM se rozumí pekařský výrobek, v jehož těstě musí být podíl žitných mlýnských výrobků vyšší než 50 % a pšeničných mlýnských výrobků vyšší než 10 % z celkové hmotnosti mlýnských výrobků.

PŠENIČNO ŽITNÝM CHLEBEM / PEČIVEM se rozumí pekařský výrobek, v jehož těstě musí být podíl pšeničných mlýnských výrobků nejméně 50 % a žitných mlýnských výrobků vyšší než 10 % z celkové hmotnosti mlýnských výrobků.  

CELOZRNNÝM CHLEBEM /PEČIVEM se rozumí pekařský výrobek, jehož těsto musí obsahovat z celkové hmotnosti mlýnských obilných výrobků nejméně 80 % celozrnných mouk nebo jim odpovídající množství upravených obalových částic z obilky.

VÍCEZRNNÝM CHLEBEM / PEČIVEM se rozumí pekařský výrobek, do jehož těsta jsou přidány mlýnské výrobky z jiných obilovin než pšenice a žita, luštěniny nebo olejniny v celkovém množství nejméně 5 % z celkové hmotnosti použitých mlýnských obilných výrobků.
SPECIÁLNÍM DRUHEM CHLEBA/PEČIVA se rozumí pekařský výrobek, který obsahuje kromě mlýnských výrobků ze pšenice a žita další složku, zejména obiloviny, olejniny, luštěniny, vlákninu, suché skořápkové plody, zeleninu, mléčné výrobky nebo brambory, v množství nejméně 10 % z celkové hmotnosti použitých mlýnských výrobků, nebo netradiční druhy chleba typu pita chléb, arabský chléb anebo obdobné druhy chleba plochého tvaru o hmotnosti nižší než 400 g, které obsahují nejméně 50 % podíl mlýnských výrobků a jsou zpravidla kypřené kvasem nebo droždím.  

BĚŽNÉ PEČIVO je tvarovaný pekařský výrobek vyrobený z pšeničné nebo žitné mouky anebo jiných mlýnských obilných výrobků, přísad a přídatných látek, který obsahuje méně než 8,2 % bezvodého tuku a méně než 5 % cukru, vztaženo na celkovou hmotnost mlýnských obilných výrobků.

JEMNÉ PEČIVO je pekařský výrobek získaný tepelnou úpravou těst nebo hmot s recepturním přídavkem nejméně 8,2 % bezvodého tuku nebo 5 % cukru na celkovou hmotnost použitých mlýnských výrobků, popřípadě plněné různými náplněmi před pečením nebo po upečení marmeládou, ovocnou pomazánkou, náplněmi mikrobiálně stabilními při běžných podmínkách skladování, džemem nebo povidly nebo povrchově upravené sypáním, polevou nebo glazurou

TRVANLIVÉ PEČIVO je výrobek vyrobený zejména z mouky, popřípadě dalších surovin, přídatných látek a látek určených k aromatizaci, s obsahem vody nejvýše 10 %, s výjimkou perníků, preclíků a trvanlivých tyčinek s obsahem vody nejvýše 16 %, popřípadě plněné různými náplněmi, máčené, potahované nebo povrchově upravené.       

 

 

 

 

Chléb pšeničnožitný

 

 

Číslo

 

 

Název výrobku

 

 

Hmot.

(g)

 

Trv.

dny

 

Složení

Obsah složek sestupné pořadí

100

Chléb s ořechy

750

2

Voda, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, kvásek 30% (žitná mouka, voda), vlašské ořechy 2%, sůl, kastálie, přípravek (žitná mouka, pšeničná vláknina, pšeničný vitální lepek, enzymy, kyselina L-askorbová), kmín.

107

Podmáslový chléb

600

2

Mouka pšeničná, voda, mouka žitná, droždí, sušená syrovátka, sůl, přípravek (žitná mouka, pšeničná vláknina, pšeničný vitální lepek, enzymy, kyselina L-askorbová),

113

Cibulový chleba

500

2

Mouka pšeničná, voda, mouka žitná, kvásek (žitná mouka, voda), restovaná cibule 5%, droždí, sůl, přípravek (žitná mouka, pšeničná vláknina, pšeničný vitální lepek, enzymy, kyselina L-askorbová).

124

Nopálový chléb

500

2

Voda, pšeničná mouka, žitná mouka, pšeničná mouka chlebová, kvásek, nopálová mouka 4 %, sůl, kastálie, přípravek (žitná mouka, pšeničná vláknina, pšeničný vitální lepek, enzymy, kyselina L-askorbová)

Posyp: sezam

 

 

 

 

 

Chléb žitnopšeničný

 

 

Voda, pšeničná mouka chlebová 50%, žitná mouka 50%, kvásek 30% (žitná mouka, voda), sůl, kastálie, zlepšující přípravek (žitná mouka, pšeničná vláknina, pšeničný vitální lepek, enzymy, kyselina L-askorbová), kmín.

Voda, pšeničná mouka chlebová 50%, žitná mouka 50%, kvásek 30% (žitná mouka, voda), sůl, kastálie, zlepšující přípravek (žitná mouka, pšeničná vláknina, pšeničný vitální lepek, enzymy, kyselina L-askorbová), kmín.

Voda, pšeničná mouka chlebová 50%, žitná mouka 50%, kvásek 30% (žitná mouka, voda), sůl, kastálie, zlepšující přípravek (žitná mouka, pšeničná vláknina, pšeničný vitální lepek, enzymy, kyselina L-askorbová), kmín.

 

Číslo

 

 

Název výrobku

 

 

Hmot.

(g)

 

Trv.

dny

 

Složení

Obsah složek sestupné pořadí

101

Chléb kulatý kváskový

1000

2

 

 

 

 

 

Voda, žitná mouka 50%, pšeničná mouka chlebová 50%,  kvásek 30% (žitná mouka, voda), sůl, kastálie, přípravek (žitná mouka, pšeničná vláknina, pšeničný vitální lepek, enzymy, kyselina L-askorbová), kmín.

102

Chléb kváskový

1000

2

103

Chléb kváskový balený

1000

3

104

Chléb kváskový balený

500

3

105

Chléb kváskový půlený balený

500

3

106

Boleradský pecen

1680

2

602

Chléb kváskový

500

2

121

Kváskový krájený balený

1000

3

122

Kváskový krájený balený

500

3

123

Kváskový krájený balený

250

3

 

191

Pecen špekový

1680

2

Voda, žitná mouka 50%, pšeničná mouka chlebová 50%, kvásek 30% (žitná mouka, voda), sýr eidam 30%, anglická slanina(vepřový bok 80%, konzervant E250, bramborový škrob, zahušťovadlo E407, E415, cukr, stabilizátory E450, 451, 452, antioxidant E316, sůl ), slunečnice, sůl, kastálie, přípravek (žitná mouka, pšeničná vláknina, pšeničný vitální lepek, enzymy, kyselina L-askorbová), kmín.

131

Farmářský bochník

600

2

Voda, žitná mouka 50%, pšeničná mouka chlebová 50%, kvásek 30% (žitná mouka, voda), sůl, kastálie, (žitná mouka, pšeničná vláknina, pšeničný vitální lepek, enzymy), kmín.

 

 

 

 

 

Chléb žitný

 

 

Číslo

 

Název výrobku

 

 

Hmot.

(g)

 

Trv.

dny

 

Složení

Obsah složek sestupné pořadí

108

Žitný chléb vícezrnný balený

400

3

Mouka žitná 99%, voda, kvásek (žitná mouka, voda), slunečnice 5%, kastálie, sůl, přípravek (žitná mouka, pšeničná vláknina, pšeničný vitální lepek, enzymy, kyselina L-askorbová).

Posyp: ovesné vločky, sezam, len.

109

Samožitný chléb balený

400

3

Mouka žitná 99%, voda, kvásek (žitná mouka, voda), kastálie sůl, přípravek (žitná mouka, pšeničná vláknina, pšeničný vitální lepek, enzymy, kyselina L-askorbová).

110

Samožitný chléb slunečnice balený

400

3

Mouka žitná 99%, voda, kvásek (žitná mouka, voda), slunečnice 5%, kastálie, sůl, přípravek (žitná mouka, pšeničná vláknina, pšeničný vitální lepek, enzymy, kyselina L-askorbová).

Posyp: slunečnice

128

Žitný chléb vícezrnný

800

2

Mouka žitná 99%, voda, kvásek (žitná mouka, voda), slunečnice 5%, kastálie, sůl, přípravek (žitná mouka, pšeničná vláknina, pšeničný vitální lepek, enzymy, kyselina L-askorbová).

Posyp: ovesné vločky, sezam, len.

129

Samožitný chléb slunečnice

800

2

Mouka žitná 99%, voda, kvásek (žitná mouka, voda), slunečnice 5%, kastálie, sůl, přípravek (žitná mouka, pšeničná vláknina, pšeničný vitální lepek, enzymy, kyselina L-askorbová).

Posyp: slunečnice

130

Samožitný chléb

800

2

Mouka žitná 99%, voda, kvásek (žitná mouka, voda), kastálie, sůl, přípravek (žitná mouka, pšeničná vláknina, pšeničný vitální lepek, enzymy, kyselina L-askorbová).

 

 

Chléb vícezrnný

 

 

Číslo

 

Název výrobku

 

Hmot.

(g)

 

Trv.
dny

 

Složení

Obsah složek sestupné pořadí

112

Vícezrnný tmavý chléb

600

2

Voda, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, kvásek 30% (žitná mouka, voda), ovesné vločky, sezam, lněné semínko, sůl, koření, kastálie, přípravek (žitná mouka, pšeničná vláknina, pšeničný vitální lepek, enzymy, kyselina L-askorbová),pražený ječný slad, kmín.

Posyp: ovesné vločky, sezam, lněné semínko

114

Slunečnicový chléb

600

2

Voda, mouka pšeničná, mouka žitná, slunečnice 5%,  kvásek(žitná mouka, voda), kastálie, sůl, přípravek (žitná mouka, pšeničná vláknina, pšeničný vitální lepek, enzymy, kyselina L-askorbová), sladový extrakt (ječný slad, voda, pšeničný slad).

116

Dýňový chléb

600

2

Mouka pšeničná, voda, mouka žitná, kvásek(žitná mouka, voda), dýně 6%, kastálie, sůl, přípravek (žitná mouka, pšeničná vláknina, pšeničný vitální lepek, enzymy, kyselina L-askorbová), sladový extrakt (ječný slad, voda, pšeničný slad).

Posyp: dýně

117

Lněný chléb

600

2

Voda, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, kvásek (žitná mouka, voda), lněné semínko 5%, sůl, kastálie, přípravek (žitná mouka, pšeničná vláknina, pšeničný vitální lepek, enzymy, kyselina L-askorbová), kmín.

Posyp: lněné semínko

 

 

 

Pečivo pšeničné

 

 

Číslo

 

 

Název výrobku

 

Hmot.

(g)

 

Trv.

dny

 

Složení

Obsah složek sestupné pořadí

127

Toustový chléb balený

500

3

Mouka pšeničná, voda, zlepšující přípravek (cukr, sůl, sušené odtučněné mléko, pšeničná mouka, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselin, stearoylaktylát sodný), sojová mouka, regulátor kyselosti (uhličitany vápenaté, síran vápenatý), stabilizátor (karboxymethylcelulóza), enzymy, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová)), droždí, sádlo

252

Grahamová večka

60

1

 Mouka pšeničná, voda, mouka pšeničná grahamová 10%, sádlo, droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy), pasta (sušený pšeničný přírodní kvas (pšeničná mouka + voda), rostlinný tuk a olej, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor-sojový lecitin, enzymy).

Posyp: sezam

199

Kloboucký rohlík

50

1

Mouka pšeničná, voda, sádlo, droždí, sůl, aroma pasta (sušený pšeničný přírodní kvas (pšeničná mouka + voda), rostlinný tuk a olej, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor-sojový lecitin, enzymy), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy).

202

Kloboucký rohlík slaný

50

1

Mouka pšeničná, voda, sádlo, droždí, sůl, aroma pasta (sušený pšeničný přírodní kvas (pšeničná mouka, voda), rostlinný tuk a olej, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor-sojový lecitin, enzymy), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy).

Posyp: sůl hrubá, kmín

203

Bulka

70

1

Mouka pšeničná, voda, sádlo, droždí, sůl, aroma pasta (sušený pšeničný přírodní kvas (pšeničná mouka + voda), rostlinný tuk a olej, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor-sojový lecitin, enzymy), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy).

204

Bulka sezam

43

1

Mouka pšeničná, voda, sádlo, droždí, sůl, aroma pasta (sušený pšeničný přírodní kvas (pšeničná mouka + voda), rostlinný tuk a olej, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor-sojový lecitin, enzymy), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy).

 Posyp: sezam

205

298

Pletýnka

90

130

1

Mouka pšeničná, voda, sádlo, droždí, sůl, aroma pasta (sušený pšeničný přírodní kvas (pšeničná mouka + voda), rostlinný tuk a olej, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor-sojový lecitin, enzymy), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy).

 Posyp: sůl hrubá, kmín

206

Veka

300

1

Mouka pšeničná, voda, sádlo, droždí, sůl, syrovátka, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy), aroma pasta (sušený pšeničný přírodní kvas (pšeničná mouka + voda), rostlinný tuk a olej, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, lecitin, enzymy).

209

Veka balená

300

3

208

Veka grahamová balená

300

3

Mouka pšeničná, voda, mouka pšeničná grahamová 10%, sádlo, droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy), pasta (sušený pšeničný přírodní kvas (pšeničná mouka + voda), rostlinný tuk a olej, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor-sojový lecitin, enzymy).

Posyp: sezam

207

Veka grahamová

300

1

211

Bulka MAX

120

1

Mouka pšeničná, voda, sádlo, droždí, sůl, aroma pasta (sušený pšeničný přírodní kvas (pšeničná mouka + voda), rostlinný tuk a olej, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor-sojový lecitin, enzymy), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy).

212

Houska

43

1

Mouka pšeničná, voda, sádlo, droždí, sůl, aroma pasta (sušený pšeničný přírodní kvas (pšeničná mouka + voda), rostlinný tuk a olej, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor-sojový lecitin, enzymy), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy).

Posyp: sezam 0,5 %  nebo mák 0,5 %

213

Houska maková

43

1

214

Houska sezamová

43

1

217

Raženka

50

1

219

Raženka sezamová

50

1

220

Bulka se sýrem

50

1

Mouka pšeničná, voda, sýr 5 %, sádlo, droždí, sůl, aroma pasta (sušený pšeničný přírodní kvas (pšeničná mouka + voda), rostlinný tuk a olej, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor-sojový lecitin, enzymy), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy).

222

Bagetka

130

1

Mouka pšeničná, voda, sádlo, droždí, sůl, aroma pasta (sušený pšeničný přírodní kvas (pšeničná mouka + voda), rostlinný tuk a olej, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor-sojový lecitin, enzymy), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy).

223

Bagetka

80

1

227

Kvásková bageta velká

300

1

Pšeničná mouka, voda, kvásek 20 % (pšeničná mouka, voda), sůl, droždí

228

Kvásková bageta malá

120

1

229

Karlovarská  placka

50

1

Mouka pšeničná, voda, sádlo, droždí, sůl, aroma pasta (sušený pšeničný přírodní kvas (pšeničná mouka + voda), rostlinný tuk a olej, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, emulgátor-sojový lecitin, enzymy), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy).

240

Bageta s bylinkovým máslem

300

1

Pšeničná mouka, voda, kvásek 20 % (pšeničná mouka, voda), , sůl, droždí,

Bylinkové máslo 2%: máslo, česneková pasta, petržel

255

Chuťovka

50

1

Mouka pšeničná, voda, sádlo, kečup, sýr, droždí, sůl, aroma pasta (sušený pšeničný přírodní kvas (pšeničná mouka + voda), rostlinný tuk a olej, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, lecitin, enzymy), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy).

256

Pizzaroma

65

1

Pizza náplň50%:(tomatový prášek 28%,, cukr, modifikované škroby, sůl, cibule, zahušťovadlo-karboxy-methylcelulóza, barveno zeleninovým koncentrátem, bylinky, rostlinný olej, koření, kysličník křemičitý) voda,  mouka pšeničná, šunkový salám(vepřové maso 80%,voda, solící směs E250, kořenící směs, funkční proteiny E407a, E415,E417, stabilizátor E450, E451, glukózový sirup, antioxidant E316, látka zvýrazňující chuť E621, regulátor kyselosti E516), salám vysočina(Vepřové maso60%, hovězí maso20%, voda, kořenící směs, solící směs s jódem E621, E627,E631,antioxidant E315,E316, zahušťovadlo E417, kyselina citrónová E330, kořenící extrakt, barvivo E120), směsmix( kukuřičná krupice, pšeničné otruby, lněná semínka, slunečnicová semena, sezam, ječná sladová mouka, sojová drť pražená,směs koření, přípravek-bobtnavá mouka -kukuřičná, pšeničná,regulátor kyselosti E330, E263, dextróza, emulgátor slunečnicový E322, protispékavá látka E516 ), cukr, droždí, zlepš. přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy), sůl.

262

Zbojnický rohlík

70

1

Mouka pšeničná, voda, sádlo, anglická slanina ( vepřový bok 80%, konzervant E250, bramborový škrob, zahušťovadlo E407, E415, cukr, stabilizátory E450, 451, 452, antioxidant E316, sůl ), sýr, droždí, sůl, aroma pasta (sušený pšeničný přírodní kvas (pšeničná mouka + voda), rostlinný tuk a olej, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, lecitin, enzymy), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy).

265

Cibulová lepoška

80

1

Mouka pšeničná, voda, tuk (rostlinné tuky a oleje, voda, lecitin sójový, mono a dygliceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citronová, beta karoten), restovaná cibule 5%, droždí, vaječná melanž, zlepšující přípravek ( pšeničná mouka, emulgátor E472e, rostlinný olej, enzymy, antioxidant E300, látka zlepšující mouku E 920), sůl, cukr krystal.

294

Veka

400

1

Mouka pšeničná, voda, sádlo, droždí, sůl, syrovátka, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy), aroma pasta (sušený pšeničný přírodní kvas (pšeničná mouka + voda), rostlinný tuk a olej, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, lecitin, enzymy).

347

Jedlý talíř

400

1

Pšeničná mouka, voda, droždí, cukr, sádlo, sůl

566

Hamburger

90

1

Pšeničná mouka, voda, zlepšující přípravek (cukr, sůl, sušené odtučněné mléko, pšeničná mouka, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselin, stearoylaktylát sodný), sojová mouka, regulátor kyselosti (uhličitany vápenaté, síran vápenatý), stabilizátor (karboxymethylcelulóza), enzymy, látka zlepšující mouku (kyselina L-askorbová)), cukr, vepřové sádlo, droždí
Posyp: sezam

 

Pečivo pšeničnožitné

 

 

Číslo

 

 

Název výrobku

 

Hmot.

(g)

 

Trv.

dny

 

Složení

Obsah složek sestupné pořadí

 

 

120

 

 

Dalamánek

60

1

Voda, pšeničná mouka chlebová, žitná mouka, kvásek 30% (žitná mouka, voda), sůl, droždí, zlepšující přípravek (žitná mouka, pšeničná vláknina, pšeničný vitální lepek, enzymy, kyselina L-askorbová), kmín

Posyp: sůl hrubá, kmín

266

Rohlík žitný

100

1

Mouka pšeničná, voda, mouka žitná 30%, droždí, sůl, kmín, zlepš.přípravek(pšeničná mouka, ječná sladová mouka, estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, fosforečnan vápenatý, kyselina L-askorbová, enzymy), pražený ječný slad.

215

Trojhran

90

1

Mouka pšeničná,voda, mouka žitná, droždí, kmín, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy), pražený ječný slad.

Posyp: ovesné vločky, sezam, lněné semínko.

216

Sedmihran

210

1

Mouka pšeničná,voda, mouka žitná, droždí, kmín, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy), pražený ječný slad.

Posyp: ovesné vločky, sezam, lněné semínko, mák.

 

 

Pečivo vícezrnné

 

 

Číslo

 

 

Název výrobku

 

Hmot.

( g )

 

Trv.

Dny

 

Složení

Obsah složek sestupné pořadí

254

Rohlík cereál

80

1

Mouka pšeničná, voda, cereální směs (pšeničná mouka, žitná trhanka, sojová drť, pražená pšeničná sladová mouka, pšeničná trhanka, pražená ječná sladová mouka, glukózový sirup, sůl, směs koření, uhličitan vápenatý, kyselina mléčná, kmín, mono- a diglyceridy mastných kyselin,kyselina L-askorbová, enzymy), droždí, sádlo, sůl, zlepš.přípravek (pšeničná mouka, stearoylaktylát sodný, mono- a diglyceridy mastných kyselin, uhličitan vápenatý, kyselina L-askorbová, enzymy).

Posyp: len

251

Rohlík rustikal

80

1

 Mouka pšeničná, voda, cereální směs (pšeničná mouka, žitná trhanka, sojová drť, pražená pšeničná sladová mouka, pšeničná trhanka, pražená ječná sladová mouka, glukózový sirup, sůl, směs koření, uhličitan vápenatý, kyselina mléčná, kmín, mono- a diglyceridy mastných kyselin,kyselina L-askorbová, enzymy), droždí, sádlo, sůl, zlepš.přípravek (pšeničná mouka, stearoylaktylát sodný, mono- a diglyceridy mastných kyselin, uhličitan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy).

Posyp: ovesné vločky, sezam, len  

257

Celozrnný rohlík

50

1

Mouka pšeničná, voda, směs (kukuřičná krupice, pšeničné otruby, lněná semínka,slunečnicová semena, sezam, ječná sladová mouka, sojová drť pražená,směs koření, přípravek-bobtnavá mouka -kukuřičná, pšeničná,regulátor kyselosti E330, E263, dextróza, emulgátor slunečnicový E322, protispékavá látka E516 ), droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy). pražený ječný slad.

224

Veka celozrnná

300

1

Mouka pšeničná, voda, směs (kukuřičná krupice, pšeničné otruby, lněná semínka,slunečnicová semena, sezam, ječná sladová mouka, sojová drť pražená,směs koření, přípravek-bobtnavá mouka -kukuřičná, pšeničná,regulátor kyselosti E330, E263, dextróza, emulgátor slunečnicový E322, protispékavá látka E516 ), droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy). pražený ječný slad.

Posyp: sezam, len

225

Veka celozrnná balená

300

3

Mouka pšeničná, voda, směs (kukuřičná krupice, pšeničné otruby, lněná semínka,slunečnicová semena, sezam, ječná sladová mouka, sojová drť pražená,směs koření, přípravek-bobtnavá mouka -kukuřičná, pšeničná,regulátor kyselosti E330, E263, dextróza, emulgátor slunečnicový E322, protispékavá látka E516 ), droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy). pražený ječný slad.

Posyp: sezam, len

226

Bageta celozrnná

130

1

Mouka pšeničná, voda, směs (kukuřičná krupice, pšeničné otruby, lněná semínka,slunečnicová semena, sezam, ječná sladová mouka, sojová drť pražená,směs koření, přípravek-bobtnavá mouka -kukuřičná, pšeničná,regulátor kyselosti E330, E263, dextróza, emulgátor slunečnicový E322, protispékavá látka E516 ), droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátor -estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, regulátor kyselosti- fosforečnan vápenatý, látka zlepšující mouku-kyselina L-askorbová, enzymy). pražený ječný slad.

Posyp: sezam, len

 

 

 

 

 

 

 

Preclíky, trvanlivé tyčinky

 

 

Číslo

 

Název výrobku

 

 

Hmot.

(g)

 

Trv.

dny

 

Složení

Obsah složek sestupné pořadí

651

Tyčinky klasik

75

90

Pšeničná mouka, voda, stolní margarín (neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje, voda, emulgátory (mono- a diglyceridy mastných kyselin, lecitiny), jedlá sůl, konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, kyselina citronová, barvivo - beta karoten), cukr, droždí, sůl, kmín

Posyp: sůl + kmín

652

Tyčinky klasik 1 ks

18

30

653

Tyčinky klasik zlomky

200

90

655

Preclík

50

30

Pšeničná mouka, voda, stolní margarín (neztužené a ztužené rostlinné tuky a oleje, voda, emulgátory (mono- a diglyceridy mastných kyselin, lecitiny), jedlá sůl, konzervant (kyselina sorbová), máslové aroma, kyselina citronová, barvivo - beta karoten), cukr, droždí, sůl, kmín

Posyp: sůl + kmín (mák)

 

 

Pečivo jemné slané

 

 

Číslo

 

Název výrobku

 

 

Hmot.

(g)

 

Trv.

dny

 

Složení

Obsah složek sestupné pořadí

821

Zelná pochoutka

120

1

Mouka pšeničná, voda, vaječná melanž, sůl, droždí, cukr, olej, syrovátka.

Náplň zelná 40%:   zelí sterilované, cibule čerstvá, mrkev, cukr krystal, kopr.

822

Pizza s majonézou

80

1

Mouka pšeničná, voda, vaječná melanž, sůl, droždí, cukr, olej, syrovátka.

Náplň 40%: salám (vepřové maso, voda, dusitanová solící směs, stabilizátor E451, látky zvýrazňující vůni a chuť E621 E635, antioxidant E316, dextróza, extrakty koření, bramborový škrob, jedlá sůl),  žampiony, cibule čerstvá , majonéza 5%(rostlinný olej, vaječný žloutek, voda, kyselina octová a mléčná, sůl).

261

Škvarkový pagáč

50

1

Mouka pšeničná,voda, tuk (rostlinné tuky a oleje, voda, lecitin sójový, mono a dygliceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citronová, beta karoten), škvarky 25%, česneková pasta, vaječná melanž, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, stabilizátor E412, sojová mouka, cukr, emulgátor E472e, pšeničný lepek, kypřící látka, E450, regulátor kyselosti E341i, protispékavá látka E170, enzymy ), cukr krystal, sůl, sušené podmáslí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pečivo jemné kynuté

 

                             Složení náplní (pokud není uvedeno jinak):

 

Tvarohová náplň na hodové koláčky: tvaroh 72%, cukr moučka, rozinky, cukr vanilkový, žloutek, citronová kůra

 

Tvarohová náplň: tvaroh  55%, voda,  přípravek do tvarohu ( cukr, zahušťovadlo E1414,E1422, sušená syrovátka, bílek sušený, glukózový sirup, palmo-jaderný tuk, mono a diglyceridy mastných kyselin E471, estery mono a dygliceridů mastných kyselin s kyselinou octovou, mléčná bílkovina, fosforečnan draselný, kyselina citronová, sůl, vanilkové aroma, barvivo směs karotenů)

 

Tvarohová náplň s rozinkami: tvaroh 65%, cukr, rozinky, pšeničný škrob, citropasta

 

Lískoořechová náplň: cukr, rostl. tuk, kakaový prášek, syrovátka, sójový lecitin, lískooříšková pasta, aroma oříšek, aroma vanilkové.

 

Likérová náplň: voda, cukr, glukózo-fruktózový sirup, glukózový sirup, modifikovaný škrob, zahušťovadlo:guma gellan, barviva: Oxid titaničitý, karoteny, jedlá sůl, regulátory kyselosti: kyselina mléčná, citronan vápenatý, konzervant: sorban draselný, aromata.


Maková náplň: mák - tepelně upravený 58%, cukr krystal, voda, strouhanka, marmeláda  meruňková, vanilkový cukr, citropasta


 Ořechová náplň: voda, ořechy vlašské 20%, cukr krystal, strouhanka, vanilkový cukr

 

Jablečná náplň: jablka čerstvá, cukr krystal, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, kukuřičný škrob, dextróza, cukr, kyselina citronová.


Jablečná náplň do závinů: jablka čerstvá, cukr krystal, strouhanka, rozinky, cukr vanilkový, skořice

 

Hrušková náplň: voda, hrušky (směs hrušek a jablek, konzervant oxid siřičitý), glukózový sirup, cukr, kyselina citrónová, aroma hruška, skořice, kurkuma mletá, aroma hřebíček, kukuřičný a bramborový modifikovaný škrob, sorban draselný, barvivo kulér.

 

Povidlová náplň: švestkový lektvar, cukr, voda, kyselina citronová, zahušťovadlo: acetát zesíťovaného adipátu škrobu, ztužovadlo: pektiny, skořice, rumová tresť, konzervant: sorban draselný a benzoan sodný

 

Pudinková náplň: voda, pudingový prášek (cukr, sušená syrovátka, zahušťovadlo E1422, glukózový sirup, ztužený rostlinný tuk, emulgátor E471, E472a, mléčná bílkovina, stabilisátor -fosfát draselný, zahušťovadlo-alginát sodný, sušené vejce, regulátor kyselosti-fosforečnany vápenaté, difosforečnany, vanilkové aroma, barvivo-beta karoten, riboflavin).

 

Meruňková náplň: meruňkové pyré, voda, zahušťovadlo:kukuřičný škrob, gelanová guma, reg. kyselosti: kys. citronová, citronan vápenatý, aroma, konzervant:sorbát drselný, citronan sodný, barvivo.betakaroten

 

Višňová náplň: višně, voda, cukr, zahušťovadlo: modifikovaný škrob, kukuřičný škrob, dextróza, cukr, kyselina citronová.

 

Ovocná pekařská:cukr, jablka, želírující látka pektin, kyselina citronová, aroma, konzervant sorbát draselný, barvivo

E124.

 

Strouhanka: Mouka pšeničná, voda, sádlo, droždí, sůl, aroma pasta (sušený pšeničný přírodní kvas (pšeničná mouka + voda), rostlinný tuk a olej, cukr, pšeničná mouka bobtnavá, pšeničná sladová mouka, sladový extrakt, laktóza, lecitin, enzymy), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, ječná sladová mouka, estery mastných kyselin-e, mono- a diglyceridy mastných kyselin, glukóza, cukr, fosforečnan vápenatý, kyselina L-askorbová, enzymy).

 

 

 

 

 
Číslo

 

 
Název výrobku
 
Hmot.

(g)

 
Trv.

dny

 

Složení

Obsah složek sestupné pořadí

299

Light vánočka

350

3

Mouka pšeničná, voda, směs: (fruktóza –min. 89%, pšeničná mouka,emulgátor: E481, regulátor kyselosti: E170, E341,, zahušťovadlo E412, rostlinný olej-řepkový, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, aroma s mléčnou složkou, enzymy), rostlinný olej, látka zlepšující mouku E 300, aroma, enzymy), margarín (rostlinný olej (řepkový a palmový v různém poměru), rostlinný tuk (palmový), emulgátor E471,E322, plně ztužený rostlinný tuk (řepkový), zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, sůl, citronové  aroma: (glycerol E422, E1520, aroma přírodně identické a přírodní).

300

Vánočka s rozinkami bal.

350

3

Mouka pšeničná, voda, směs: (fruktóza –min. 89%, pšeničná mouka,emulgátor: E481, regulátor kyselosti: E170, E341,, zahušťovadlo E412, rostlinný olej-řepkový, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, aroma s mléčnou složkou, enzymy), rostlinný olej, látka zlepšující mouku E 300, aroma, enzymy),, margarín (rostlinný olej (řepkový a palmový v různém poměru), rostlinný tuk (palmový), emulgátor E471,E322, plně ztužený rostlinný tuk (řepkový), zahušťovadlo E415, přírodní aroma),, rozinky 5%, droždí, cukr krystal, sůl, pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, škrob, kyselina citronová, aroma)

301

Vánočka bal.

350

3

Mouka pšeničná, voda, směs: (fruktóza –min. 89%, pšeničná mouka,emulgátor: E481, regulátor kyselosti: E170, E341,, zahušťovadlo E412, rostlinný olej-řepkový, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, aroma s mléčnou složkou, enzymy), rostlinný olej, látka zlepšující mouku E 300, aroma, enzymy),, margarín (rostlinný olej (řepkový a palmový v různém poměru), rostlinný tuk (palmový), emulgátor E471,E322, plně ztužený rostlinný tuk (řepkový), zahušťovadlo E415, přírodní aroma),, droždí, cukr krystal, sůl, pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, škrob, kyselina citronová, aroma)

302

Vánočka sváteční bal.

450

3

Mouka pšeničná, voda, směs: (fruktóza –min. 89%, pšeničná mouka,emulgátor: E481, regulátor kyselosti: E170, E341,, zahušťovadlo E412, rostlinný olej-řepkový, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, aroma s mléčnou složkou, enzymy), rostlinný olej, látka zlepšující mouku E 300, aroma, enzymy),, margarín (rostlinný olej (řepkový a palmový v různém poměru), rostlinný tuk (palmový), emulgátor E471,E322, plně ztužený rostlinný tuk (řepkový), zahušťovadlo E415, přírodní aroma),, rozinky 5%, droždí, cukr krystal, sůl, pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, škrob, kyselina citronová, aroma)

Posyp: mandle lupínky

303

Mazanec balený

350

3

Mouka pšeničná, voda, směs: (fruktóza –min. 89%, pšeničná mouka,emulgátor: E481, regulátor kyselosti: E170, E341,, zahušťovadlo E412, rostlinný olej-řepkový, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, aroma s mléčnou složkou, enzymy), rostlinný olej, látka zlepšující mouku E 300, aroma, enzymy),, margarín (rostlinný olej (řepkový a palmový v různém poměru), rostlinný tuk (palmový), emulgátor E471,E322, plně ztužený rostlinný tuk (řepkový), zahušťovadlo E415, přírodní aroma),, alginát 4% ( cukr, škrobový sirup, voda, želírující látka: alginát sodný, regulátory kyselosti E341, E339, emulgátor E471, barvivo E120, droždí, cukr krystal, sůl, pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, škrob, kyselina citronová, aroma)

Posyp: Mandle lupínky

305

Loupák

50

1

Mouka pšeničná, voda, cukr, margarín (rostlinný olej (řepkový a palmový v různém poměru), rostlinný tuk (palmový), emulgátor E471,E322, plně ztužený rostlinný tuk (řepkový), zahušťovadlo E415, přírodní aroma), droždí, vaječná melanž, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, stabilizátor guma guar, sojová mouka, cukr, emulgátor - estery mastných kyselin, pšeničný lepek, kypřící látka - difosforečnan, fosforečnan vápenatý, uhličitan vápenatý, enzymy), sůl,  pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, škrob, kyselina citronová, aroma), vanilkový cukr.

Posyp: mák

715

Loupák 2 ks balený

100

3

306

Vánočka malá bal.

200

3

Mouka pšeničná, voda, směs: (fruktóza –min. 89%, pšeničná mouka,emulgátor: E481, regulátor kyselosti: E170, E341,, zahušťovadlo E412, rostlinný olej-řepkový, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, aroma s mléčnou složkou, enzymy), rostlinný olej, látka zlepšující mouku E 300, aroma, enzymy),, margarín (rostlinný olej (řepkový a palmový v různém poměru), rostlinný tuk (palmový), emulgátor E471,E322, plně ztužený rostlinný tuk (řepkový), zahušťovadlo E415, přírodní aroma),, droždí, cukr krystal, sůl, pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, škrob, kyselina citronová, aroma)

307

Dukátové buchtičky bal.

200

3

Mouka pšeničná, voda, směs: (fruktóza –min. 89%, pšeničná mouka,emulgátor: E481, regulátor kyselosti: E170, E341,, zahušťovadlo E412, rostlinný olej-řepkový, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, aroma s mléčnou složkou, enzymy), rostlinný olej, látka zlepšující mouku E 300, aroma, enzymy),, margarín (rostlinný olej (řepkový a palmový v různém poměru), rostlinný tuk (palmový), emulgátor E471,E322, plně ztužený rostlinný tuk (řepkový), zahušťovadlo E415, přírodní aroma),, droždí, cukr krystal, sůl, pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, škrob, kyselina citronová, aroma)

309

Horácký koláč

s náplní povidlovou a tvarohovou

 

250

3

Mouka pšeničná, voda, směs: (fruktóza –min. 89%, pšeničná mouka,emulgátor: E481, regulátor kyselosti: E170, E341,, zahušťovadlo E412, rostlinný olej-řepkový, látka zlepšující mouku: kyselina askorbová, aroma s mléčnou složkou, enzymy), rostlinný olej, látka zlepšující mouku E 300, aroma, enzymy),, margarín (rostlinný olej (řepkový a palmový v různém poměru), rostlinný tuk (palmový), emulgátor E471,E322, plně ztužený rostlinný tuk (řepkový), zahušťovadlo E415, přírodní aroma),, droždí, cukr krystal, sůl, pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, škrob, kyselina citronová, aroma)

Náplň: povidlová, tvarohová

Posyp: drobenka (mouka pšeničná, cukr, olej)

310

Závin s náplní ořechovou

400

3

Mouka pšeničná, voda, cukr, sádlo, droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, stabilizátor guma guar, sojová mouka, cukr, emulgátor - estery mastných kyselin, pšeničný lepek, kypřící látka - difosforečnan, fosforečnan vápenatý, uhličitan vápenatý, enzymy), vaječná melanž, vanilkový cukr, pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, škrob, kyselina citronová, aroma)

Náplň: ořechová 40 %

311

Závin s náplní makovou

400

3

Mouka pšeničná, voda, cukr, sádlo, droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, stabilizátor guma guar, sojová mouka, cukr, emulgátor - estery mastných kyselin, pšeničný lepek, kypřící látka - difosforečnan, fosforečnan vápenatý, uhličitan vápenatý, enzymy), vaječná melanž, vanilkový cukr, pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, škrob, kyselina citronová, aroma)

Náplň: maková 40 %

348

Závin s náplní jablečnou

400

3

Mouka pšeničná, voda, cukr, sádlo, droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, stabilizátor guma guar, sojová mouka, cukr, emulgátor - estery mastných kyselin, pšeničný lepek, kypřící látka - difosforečnan, fosforečnan vápenatý, uhličitan vápenatý, enzymy), vaječná melanž, vanilkový cukr, pasta (voda, glukózový sirup, cukr, jablečná dřeň, škrob, kyselina citronová, aroma)

Náplň: jablečná 35 %

236

Hodový koláček ovocný

17

1

Pšeničná mouka, mléko, olej, cukr, máslo, žloutek, droždí, sůl.
Náplň: ovocná 50 % - dle nabídky borůvková, rybízová, višňová..

Posyp: posypka (pšeničná mouka, cukr, máslo, žloutek)

237

Hodový koláček tvaroh + povidlo

20

1

Pšeničná mouka, mléko, olej, cukr, máslo, žloutek, droždí, sůl.

Náplň: tvarohová 30 %, povidlová 20 %

Posyp: posypka (pšeničná mouka, cukr, máslo, žloutek)

321

Rohlíček s višní a čokoládou

100

1

 Mouka pšeničná, voda, cukr, sádlo, vaječná melanž, droždí, sušené podmáslí, sůl, zl.přípravek ( pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátory (E472e,E471), glukóza, cukr, regulátor  kyselosti E341, kyselina L-askorbová, enzymy), cukr vanilkový.

Náplň: 30% višňová  + 10% čokoládové pecky (cukr, rostl. tuk,            kakao 1%, mléko, emulgátory:sójový lecitin, E476, aroma)

324

Suk s rozinkami a pudinkovou náplní

120

1

Mouka pšeničná, voda, cukr, sádlo, vaječná melanž, droždí, sušené podmáslí, sůl, zl.přípravek ( pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátory (E472e,E47 1), glukóza, cukr, regulátor  kyselosti E341, kyselina L-askorbová, enzymy), cukr vanilkový.

Náplň: pudinková8% , rozinky 3%

325

Suk s náplní makovou

120

1

Mouka pšeničná, voda, cukr, sádlo, vaječná melanž, droždí, sušené podmáslí, sůl, zl.přípravek ( pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátory (E472e,E471), glukóza, cukr, regulátor  kyselosti E341, kyselina L-askorbová, enzymy), cukr vanilkový.

Náplň:maková 20%

326

Suk s náplní ořechovou

120

1

Mouka pšeničná, voda, cukr, sádlo, vaječná melanž, droždí, sušené podmáslí, sůl, zl.přípravek ( pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátory (E472e,E471), glukóza, cukr, regulátor  kyselosti E341, kyselina L-askorbová, enzymy), cukr vanilkový.

Náplň:ořechová 20%

327

Hodové koláčky - tvarohové

14

1

Pšeničná mouka, mléko, olej, cukr, máslo, žloutek, droždí, sůl.

Náplň: tvarohová 25 %

Posyp: posypka (pšeničná mouka, cukr, máslo, žloutek)

328

Hodové koláčky - povidlové

14

1

Pšeničná mouka, mléko, olej, cukr, máslo, žloutek, droždí, sůl.

Náplň: povidlová 25 %

Posyp: posypka (pšeničná mouka, cukr, máslo, žloutek)

330

Valašský koláč

 s tvarohovou náplní

800

3

Pšeničná mouka, mléko, olej, cukr, máslo, žloutek, droždí, sůl

Náplň: tvarohová 50 %

Posyp: posypka (pšeničná mouka, cukr, máslo, žloutek)

331

Valašský koláč

s povidlovou  náplní

800

3

Pšeničná mouka, mléko, olej, cukr, máslo, žloutek, droždí, sůl

Náplň: povidlová 50 %

Posyp: posypka (pšeničná mouka, cukr, máslo, žloutek)

332

Valašský koláč

s tvarohovou a povidlovou  náplní

800

3

Pšeničná mouka, mléko, olej, cukr, máslo, žloutek, droždí, sůl

Náplň: tvarohová 25 %, povidlová 25 %

Posyp: posypka (pšeničná mouka, cukr, máslo, žloutek)

333

Valašský koláč

s makovou a povidlovou  náplní

800

3

Pšeničná mouka, mléko, olej, cukr, máslo, žloutek, droždí, sůl

Náplň: maková 25 %, povidlová 25 %

Posyp: posypka (pšeničná mouka, cukr, máslo, žloutek)

334

Valašský koláč

s borůvkami

800

3

Pšeničná mouka, mléko, olej, cukr, máslo, žloutek, droždí, sůl

Náplň: borůvky 50 %

Posyp: posypka (pšeničná mouka, cukr, máslo, žloutek)

336

Valašský koláč

s makovou náplní

800

3

Pšeničná mouka, mléko, olej, cukr, máslo, žloutek, droždí, sůl
Náplň: maková 50 %

Posyp: posypka (pšeničná mouka, cukr, máslo, žloutek)

337

Valašský koláč

s hruškovou náplní

800

3

Pšeničná mouka, mléko, olej, cukr, máslo, žloutek, droždí, sůl

Náplň: hrušková 50 %

Posyp: posypka (pšeničná mouka, cukr, máslo, žloutek)

338

Honzovy buchty s tvarohovou náplní

130

1

Mouka pšeničná, voda, cukr, sádlo, vaječná melanž, tvaroh, droždí, zl.přípravek ( pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátory (E472e,E471), glukóza, cukr, regulátor  kyselosti E341, kyselina L-askorbová, enzymy), vanilkový cukr, sůl.

Náplň 35%: dle výrobku - tvarohová, povidlová, maková.

339

Honzovy buchty s povidlovou náplní

130

1

340

Honzovy buchty s makovou náplní

130

1

341

Švestkový táč

2400

1

Švestky 50%,  mouka pšeničná, mléko, olej řepkový, cukr krystal, máslo, vaječná melanž, droždí, sůl.

Posyp: drobenka (pšeničná mouka, cukr, máslo, žloutek)

343

Meruňkový táč

2400

1

Tvarohová náplň 60%, meruňková náplň  40% (směs ovoce(meruňky, jablka)cukr, glukózový sirup, voda, zahušťující látka (modifikovaný škrob kukuřičný  E1422,  E466) kyselina citrónová, aroma meruňka, barvivo- přirodní extrakt z mrkve, konzervant- sorban draselný), mouka pšeničná, margarín, cukr moučka, vaječná melanž, droždí.

Posyp: drobenka (pšeničná mouka, cukr, máslo, žloutek)

344

Višňový táč

2400

1

Višňová náplň 50%, tvarohová náplň 50%, mouka pšeničná, margarín, cukr moučka, vaječná melanž, droždí.

Posyp: drobenka (pšeničná mouka, cukr, máslo, žloutek)

 

530

Višňová sněženka 6 ks bal.

180

10

Mouka pšeničná, sádlo, šlehačka (voda, rostlinný tuk, cukr, mléčná bílkovina, emulgátory:E472b, sójový lecitin, E472e, stabilizátory:celulóza, E466, E340, aroma, barvivo:beta karoten),

Náplň: 60% višňová

405

Koláč svatební

s tvarohovou náplní

90

1

Mouka pšeničná, voda, cukr, sádlo, droždí, vaječná melanž, citropasta, sůl, zlepš.přípravek ( pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátory (E472e,E471), glukóza, cukr, regulátor  kyselosti E341, kyselina L-askorbová, enzymy),  vanilkový cukr

Náplň: tvarohová s rozinkami 20%

Posyp: drobenka (mouka pšeničná, cukr, olej)

705

Koláč svatební 2 ks balený

180

3

406

Koláč tlačený

s tvarohovou a makovou náplní

90

1

Mouka pšeničná, voda, cukr, sádlo, droždí, vaječná melanž, citropasta, sůl, zlepš.přípravek ( pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátory (E472e,E471), glukóza, cukr, regulátor  kyselosti E341, kyselina L-askorbová, enzymy),  vanilkový cukr.

Náplň: tvarohová, maková 35 %

706

Koláč tlačený 2 ks balený

180

3

407

Koláč povidlový

 

50

1

Mouka pšeničná, voda, cukr, sádlo, droždí, vaječná melanž, citropasta, sůl, zlepš.přípravek ( pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátory (E472e,E471), glukóza, cukr, regulátor  kyselosti E341, kyselina L-askorbová, enzymy),  vanilkový cukr

Náplň: povidlová 30%

707

Koláč povidlový 2 ks balený

100

3

408

Koláč makový

80

1

Mouka pšeničná, voda, cukr, sádlo, droždí, vaječná melanž, citropasta, sůl, zlepš.přípravek ( pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátory (E472e,E471), glukóza, cukr, regulátor  kyselosti E341, kyselina L-askorbová, enzymy),  vanilkový cukr

Náplň: maková 30 %

Posyp: drobenka (mouka pšeničná, cukr, olej)

708

Koláč makový 2 ks balený

160

3

409

Koláč jablečný

80

1

Mouka pšeničná, voda, cukr, sádlo, droždí, vaječná melanž, citropasta, sůl, zlepš.přípravek ( pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátory (E472e,E471), glukóza, cukr, regulátor  kyselosti E341, kyselina L-askorbová, enzymy),  vanilkový cukr

Náplň: jablečná 25%

Posyp: drobenka (mouka pšeničná, cukr, olej)

709

Koláč jablečný 2 ks balený

160

3

410

Slovácký koláč

90

1

Mouka pšeničná, voda, cukr, sádlo, droždí, vaječná melanž, citropasta, sůl, zlepš.přípravek ( pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátory (E472e,E471), glukóza, cukr, regulátor  kyselosti E341, kyselina L-askorbová, enzymy),  vanilkový cukr

Náplň: tvarohová s rozinkami 20%, povidlová 10%

Posyp: drobenka (mouka pšeničná, cukr, olej)

710

Koláč slovácký 2 ks balený

180

3

413

Moravský koláč

90

1

Mouka pšeničná, voda, cukr, sádlo, droždí, vaječná melanž, citropasta, sůl, zlepš.přípravek ( pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátory (E472e,E471), glukóza, cukr, regulátor  kyselosti E341, kyselina L-askorbová, enzymy),  vanilkový cukr

Náplň: tvarohová 20%, ovocná pekařská 5%

713

Koláč moravský 2 ks balený

180

3

414

Ořechový koláč

80

1

Mouka pšeničná, voda, cukr, sádlo, droždí, vaječná melanž, citropasta, sůl, zlepš.přípravek ( pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátory (E472e,E471), glukóza, cukr, regulátor  kyselosti E341, kyselina L-askorbová, enzymy),  vanilkový cukr

Náplň:ořechová 30 %

Posyp: drobenka (mouka pšeničná, cukr, olej)

714

Koláč ořechový 2 ks balený

160

3

852

Koláčový korpus mražený

60

5 dnů   -8°C

Mouka pšeničná, voda, cukr, sádlo, droždí, vaječná melanž, citropasta, sůl, zlepš.přípravek ( pšeničná mouka, ječná sladová mouka, emulgátory (E472e,E471), glukóza, cukr, regulátor  kyselosti E341, kyselina L-askorbová, enzymy),  vanilkový cukr

 

 

 

 

 

 

 

Pečivo jemné smažené

 

 

Číslo

 

 

Název výrobku

 

Hmot.

(g)

 

Trv.

dny

 

Složení

Obsah složek sestupné pořadí

360

Palačinka

80

2 (do +20°C)

Mléko, mouka pšeničná, vaječná melanž, sůl.

657

Boží milosti

1000

7

Mouka pšeničná, cukr moučka, vaječný žloutek, cukr krystal, cukr vanilkový, rostl. šlehačka (voda, rostl. tuk, cukr, mléčná bílkovina, emulgátory:E472b, sójový lecitin, E472e, stabilizátory:celulóza, E466, E340, aroma, barvivo:beta karoten), bílé víno, sůl.

490

Koblih s ovocnou náplní

55

1

Mouka pšeničná, voda, koblihová směs: přípravek (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek, maltodextrin kukuřičný, sušené vaječné bílky, rostlinný tuk palmový, aroma, rostlinný olej řepkový, látky zlepšující mouku E300, E920, enzymy, koření), sušená vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilinový cukr(cukr, aroma ethylvanilín, rostlinný olej slunečnicový), sůl, barvivo E160a), droždí, sádlo.

Náplň: ovocná  12%  (směs ovoce(meruňky, jablka)cukr, glukózový sirup, voda, zahušťující látka (modifikovaný škrob kukuřičný  E1422,  E466) kyselina citrónová, aroma meruňka, barvivo- přirodní extrakt z mrkve, konzervant- sorban draselný).

Posyp: cukr moučka

790

Koblih s ovocnou  náplní        2 ks balený

110

2

491

Koblih s lískoořechovou náplní

55

1

Mouka pšeničná, voda, koblihová směs: přípravek (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek, maltodextrin kukuřičný, sušené vaječné bílky, rostlinný tuk palmový, aroma, rostlinný olej řepkový, látky zlepšující mouku E300, E920, enzymy, koření), sušená vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilinový cukr(cukr, aroma ethylvanilín, rostlinný olej slunečnicový), sůl, barvivo E160a), droždí, sádlo.

Náplň: 12%  lískoořechová

Zdobení: tuková poleva tmavá (cukr, rostl. tuk, kakao, mléko, emulgátory:sójový lecitin, E476, aroma)

791

Koblih s lískoořechovou náplní  2 ks balený

110

2

492

Koblih s likérovou náplní

55

1

Mouka pšeničná, voda, koblihová směs: přípravek (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek, maltodextrin kukuřičný, sušené vaječné bílky, rostlinný tuk palmový, aroma, rostlinný olej řepkový, látky zlepšující mouku E300, E920, enzymy, koření), sušená vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilinový cukr(cukr, aroma ethylvanilín, rostlinný olej slunečnicový), sůl, barvivo E160a), droždí, sádlo.

Náplň: 12%  likérová náplň

Zdobení: tuk. poleva světlá (cukr, rostl. tuk, suš. syrovátka, suš. mléko, emulgátory:sójový lecitin, E476, přírodní aromata),  tuková poleva tmavá (cukr, rostl. tuk, kakao, mléko, emulgátory:sójový lecitin, E476, aroma).

792

Koblih s likérovou náplní

2 ks balený

110

2

494

Koblih s pudinkovou náplní

55

1

Mouka pšeničná, voda, koblihová směs: přípravek (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek, maltodextrin kukuřičný, sušené vaječné bílky, rostlinný tuk palmový, aroma, rostlinný olej řepkový, látky zlepšující mouku E300, E920, enzymy, koření), sušená vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilinový cukr(cukr, aroma ethylvanilín, rostlinný olej slunečnicový), sůl, barvivo E160a), droždí, sádlo.

Náplň: 12%  vanilkový krém ( glukózový sirup, voda, cukr, modifikovaný škrob, rostlinný tuk, zahušťovadlo:E466, barvivo E171, E160a, sůl, konzervant: E202, přírodní vanilkové aroma, , emulgátor:E473, kyselina E334)

Zdobení: tuk. poleva světlá (cukr, rostl. tuk, suš. syrovátka, suš. mléko, emulgátory:sójový lecitin, E476, přírodní aromata).

794

Koblih s pudinkovou  náplní  2 ks balený

110

2

495

Hvězdička

45

1

Mouka pšeničná, voda, koblihová směs: přípravek (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek, maltodextrin kukuřičný, sušené vaječné bílky, rostlinný tuk palmový, aroma, rostlinný olej řepkový, látky zlepšující mouku E300, E920, enzymy, koření), sušená vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilinový cukr(cukr, aroma ethylvanilín, rostlinný olej slunečnicový), sůl, barvivo E160a), droždí, sádlo.

Posyp: vanilkový cukr, cukr krystal

795

Hvězdička 2 ks balená

90

2

496

Hvězdička skořicová

45

1

Mouka pšeničná, voda, koblihová směs: přípravek (laktóza, emulgátory E471, E472e, E481, sušené podmáslí, pšeničný lepek, maltodextrin kukuřičný, sušené vaječné bílky, rostlinný tuk palmový, aroma, rostlinný olej řepkový, látky zlepšující mouku E300, E920, enzymy, koření), sušená vaječná melanž, pšeničná mouka, cukr, vanilinový cukr(cukr, aroma ethylvanilín, rostlinný olej slunečnicový), sůl, barvivo E160a), droždí, sádlo.

Posyp: skořice 2%, cukr krystal.

796

Hvězdička skořicová 2 ks balená

90

2

499

Bramborová šiška maková

55

1

Voda, mouka pšeničná, směs ( bramborové vločky 44%, pšeničná mouka, sůl, pšeničný lepek, pšeničná sladová mouka, emulgátor-E471, E472e, dextróza, sojová mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti-E341ii, látka zlepšující mouku - kyselina askorbová,, koření, enzymy obsahující sóju.),vaječná melanž, droždí, sádlo.

Posyp: maková směs 2% (stabilizovaný mák 50%, cukr, sušená syrovátka, kukuřičný škrob bobtnavý, sojová mouka, kukuřičný škrob, , koření, regulátor kyselosti E263, aroma)

500

Bramborová šiška ořechová

55

1

Voda, mouka pšeničná, směs ( bramborové vločky 44%, pšeničná mouka, sůl, pšeničný lepek, pšeničná sladová mouka, emulgátor-E471, E472e, dextróza, sojová mouka, zahušťovadlo E412, regulátor kyselosti-E341ii, látka zlepšující mouku - kyselina askorbová,, koření, enzymy obsahující sóju.),vaječná melanž, droždí, sádlo.

Posyp: ořechová směs 2% (mleté vlašské ořechy, cukr, dextróza, soja(mouka, šrot),syrovátka, kukuřičný škrob, pšeničná sladová mouka, aroma, koření, kypřící látka: natriumbicarbonat,E500).

 

 

Pečivo jemné listové

 

 

 

Číslo

 

 

Název výrobku

 

Hmot.

(g)

 

Trv.

dny

 

Složení

Obsah složek sestupné pořadí

315

 

Listový závin s náplní ořechovou bal.

350

3

Mouka pšeničná, tuk (rostlinné tuky a oleje, voda, lecitin sójový, mono a dygliceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citronová, beta karoten ), voda, vaječná melanž, sůl, ocet.

Náplň: ořechová náplň 30%

316

 

Listový závin s náplní jablečnou bal.

350

3

Mouka pšeničná, tuk (rostlinné tuky a oleje, voda, lecitin sójový, mono a dygliceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citronová, beta karoten ), voda, vaječná melanž, sůl, ocet.

Náplň: jablečná náplň 25%

666

Pudinkový šátek

55

1

Mouka pšeničná, tuk (rostlinné tuky a oleje, voda, lecitin sójový, mono a dygliceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citronová, beta karoten  ), voda, vaječná melanž, sůl, ocet.

Náplň: pudinková náplň 20%

766

Pudinkový šátek 2 ks  balený

110

3

667

Ořechový hřeben

55

1

Mouka pšeničná, tuk (rostlinné tuky a oleje, voda, lecitin sójový, mono a dygliceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citronová, beta karoten ), voda, vaječná melanž, sůl, ocet.

Náplň: ořechová náplň 30%

767

Ořechový hřeben 2 ks balený

110

3

668

Meruňková mřížka

55

1

Mouka pšeničná, tuk (rostlinné tuky a oleje, voda, lecitin sójový, mono a dygliceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citronová, beta karoten  ), voda, vaječná melanž, sůl, ocet.

Náplň: meruňková 25%

768

Meruňková mřížka 2 ks balená

110

3

669

Tvarohová kapsa

55

1

Mouka pšeničná, tuk (rostlinné tuky a oleje, voda, lecitin sójový, mono a dygliceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citronová, beta karoten ), voda, vaječná melanž, sůl, ocet.

Náplň: tvarohová náplň 20%

769

 

Tvarohová kapsa 2 ks balená

110

3

670

Jablečný košíček

55

1

Mouka pšeničná, tuk (rostlinné tuky a oleje, voda, lecitin sójový, mono a dygliceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citronová, beta karoten ), voda, vaječná melanž, sůl, ocet.

Náplň: jablečná 40%

770

Jablečný košíček 2 ks balený

110

3

671

Celozrnný rohlíček s ořechovou náplní

70

1

Mouka pšeničná, , tuk (rostlinné tuky a oleje, voda, lecitin sójový, mono a dygliceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citronová, beta karoten ), voda, směs (kukuřičná krupice, pšeničné otruby, lněná semínka, slunečnicová semínka, sezam, ječná sladová moučka, sojová drť pražená, směs koření, přípravek:bobtnavá mouka pšeničná, kukuřičná, regulátory kyselosti E330,E263, dextróza, emulgátor slunečnicový, E322, protispékavá látka E516 ), sůl, zlepšující přípravek ( pšeničná mouka, emulgátor E472e, rostlinný olej, enzymy, antioxidant E300, látka zlepšující mouku E 920).

Náplň: ořechová 40%

771

 

 

 

 

Celozrnný rohlíček s ořechovou náplní  2 ks balený

140

3

672

Rozinkový šnek

60

1

Mouka pšeničná, voda, tuk (rostlinné tuky a oleje, voda, lecitin sójový, mono a dygliceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citronová, beta karoten ),  vaječná melanž, cukr krystal, sádlo, sůl, droždí,zlepšující přípravek(zlepšující přípravek (pšeničná mouka, stabilizátor E412, sojová mouka, cukr, emulgátor E472e, pšeničný lepek, kypřící látka, E450, regulátor kyselosti E341i, protispékavá látka E170, enzymy ), sušené podmáslí.

Náplň: pudinková 10%, rozinky 3%.

772

 

 

 

Rozinkový šnek 2 ks balený

120

3

 

Pečivo jemné listové kynuté

 

 

Číslo

 

 

Název výrobku

 

Hmot.

(g)

 

Trv.

dny

 

Složení

Obsah složek sestupné pořadí

329

 

Vengerka

s náplní tvarohovou

100

1

Mouka pšeničná, voda, vaječná melanž, cukr krystal, sušená syrovátka, droždí, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, stabilizátor E412, sojová mouka, cukr, emulgátor E472e, pšeničný lepek, kypřící látka, E450, regulátor kyselosti E341i, protispékavá látka E170, enzymy), sůl, cukr vanilkový(cukr, aroma ethylvanilín, rostlinný slunečnicový olej).

Náplň: tvarohová (tvaroh, cukr moučka, kyselina citrónová)

551

Šnek s ořechovou náplní

60

1

Mouka pšeničná, voda, tuk (rostlinné tuky a oleje, voda, lecitin sójový, mono a dygliceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citronová, beta karoten ),  vaječná melanž, cukr krystal, sádlo, sůl, droždí,zlepšující přípravek (pšeničná mouka, stabilizátor E412, sojová mouka, cukr, emulgátor E472e, pšeničný lepek, kypřící látka, E450, regulátor kyselosti E341i, protispékavá látka E170, enzymy ), sušené podmáslí.

Náplň: ořechová 30%

751

 

 

Šnek s ořechovou náplní

 2 ks balený

140

3

552

 

 

 

 

 

Šnek skořicový

60

1

Mouka pšeničná, voda, tuk (rostlinné tuky a oleje, voda, lecitin sójový, mono a dygliceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citronová, beta karoten ),  vaječná melanž, cukr krystal, sádlo, sůl, droždí,zlepšující přípravek(zlepšující přípravek (pšeničná mouka, stabilizátor E412, sojová mouka, cukr, emulgátor E472e, pšeničný lepek, kypřící látka, E450, regulátor kyselosti E341i, protispékavá látka E170, enzymy ), sušené podmáslí.

Náplň: skořicová 15% (cukr, mléčná bílkovina, pšeničná vláknina mikrogranulovaná, modifikovaný škrob bramborový E1414, sušená vaječná melanž, cukr vanilkový(cukr, aroma ethylvanilín, rostlinný slunečnicový olej), skořice mletá 3%, instantní rýžová mouka).

554

 

 

 

Hřeben višňopudinkový

100

1

Mouka pšeničná, tuk (rostlinné tuky a oleje, voda, lecitin sójový, mono a dygliceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citronová, beta karoten ), voda, směs (pšeničná mouka, sušená syrovátka, pšeničný lepek, sůl, emulgátor, E471,E472e, aroma, kyselina L-askorbová , látka zlepšující mouku L-cystein, enzymy), cukr, droždí.

Náplň: višňová 15%, pudinková 15%

555

Hřeben oříškopudinkový

100

1

Mouka pšeničná, tuk (rostlinné tuky a oleje, voda, lecitin sójový, mono a dygliceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citronová, beta karoten ), voda, směs (pšeničná mouka, sušená syrovátka, pšeničný lepek, sůl, emulgátor, E471,E472e, aroma, kyselina L-askorbová , látka zlepšující mouku L-cystein, enzymy), cukr, droždí.

Náplň: ořechová 15%, pudinková 15%

755

 

 

Hřeben oříškopudinkový 2 ks balený

200

556

Croissant apricot

100

1

Mouka pšeničná, tuk (rostlinné tuky a oleje, voda, lecitin sójový, mono a dygliceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citronová, beta karoten ), voda, směs (pšeničná mouka, sušená syrovátka, pšeničný lepek, sůl, emulgátor, E471,E472e, aroma, kyselina L-askorbová , látka zlepšující mouku L-cystein, enzymy), cukr, droždí.

Náplň: voda, sušené meruňky(meruňky, oxid siřičitý),cukr, modifikovaný škrob, bramborový škrob, sorban draselný, glukózový sirup, kyselina citronová, aroma  meruňka, barvivo přírodní extrakt z mrkve)

756

 

 

 

 

Croissant apricot balený

100

3

557

Croissant s lískoořechovou náplní

100

1

Mouka pšeničná, tuk (rostlinné tuky a oleje, voda, lecitin sójový, mono a dygliceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citronová, beta karoten ), voda, směs (pšeničná mouka, sušená syrovátka, pšeničný lepek, sůl, emulgátor, E471,E472e, aroma, kyselina L-askorbová , látka zlepšující mouku L-cystein, enzymy), cukr, droždí.

Náplň: lískoořechová 15 %

757

 

 

Croissant s lískoořechovou náplní

100

3

558

Croissant s likérovou náplní

100

1

Mouka pšeničná, tuk (rostlinné tuky a oleje, voda, lecitin sójový, mono a dygliceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citronová, beta karoten ), voda, směs (pšeničná mouka, sušená syrovátka, pšeničný lepek, sůl, emulgátor, E471,E472e, aroma, kyselina L-askorbová , látka zlepšující mouku L-cystein, enzymy), cukr, droždí.

Náplň: 15% likérová náplň

758

 

 

Croissant s likérovou náplní balený

100

3

560

Croissant

80

1

Mouka pšeničná, tuk (rostlinné tuky a oleje, voda, lecitin sójový, mono a dygliceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citronová, beta karoten ), voda, směs (pšeničná mouka, sušená syrovátka, pšeničný lepek, sůl, emulgátor, E471,E472e, aroma, kyselina L-askorbová , látka zlepšující mouku L-cystein, enzymy), cukr, droždí.

760

 

 

Croissant balený

80

3

562

Croissant se sýrem

80

1

Mouka pšeničná, tuk (rostlinné tuky a oleje, voda, lecitin sójový, mono a dygliceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citronová, beta karoten ), voda, směs (pšeničná mouka, sušená syrovátka, pšeničný lepek, sůl, emulgátor, E471,E472e, aroma, kyselina L-askorbová , látka zlepšující mouku L-cystein, enzymy), cukr, droždí.

Posyp: sýr 5%

762

 

 

Croissant se sýrem

 balený

80

3

564

Croissant s pudinkovou náplní

100

1

Mouka pšeničná, tuk (rostlinné tuky a oleje, voda, lecitin sójový, mono a dygliceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citronová, beta karoten ), voda, směs (pšeničná mouka, sušená syrovátka, pšeničný lepek, sůl, emulgátor, E471,E472e, aroma, kyselina L-askorbová , látka zlepšující mouku L-cystein, enzymy), cukr, droždí.

Náplň:15% pudinkový krém (glukózový sirup, voda, cukr, modifikovaný škrob, rostlinný tuk, zahušťovadlo E466, barvivo:

oxid titaničitý, beta karoten, sůl, konzervant: sorban draselný, přírodní vanilkové aroma, emulgátor: E473, kyselina vinná).

764

 

Croissant s pudinkovou náplní

balený

100

3

565

Croissant cereal

80

1

Mouka pšeničná, tuk (rostlinné tuky a oleje, voda, lecitin sójový, mono a dygliceridy mastných kyselin, sůl, kyselina citronová, beta karoten ), voda, směs cereál(pšeničná mouka, žitná trhanka, sojová drť, pražená pšeničná sladová mouka, pšeničná trhanka, pražená ječná sladová mouka, glukózový sirup, sůl, směs koření, regulátor kyselosti E170,E270,, kmín, emulgátor E471, látka zlepšující mouku E300, enzymy), droždí, cukr krystal, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, stabilizátor E412, sojová mouka, cukr, emulgátor E472e, pšeničný lepek, kypřící látka, E450, regulátor kyselosti E341i, protispékavá látka E170, enzymy), sůl.

Posyp: lněné semínko, sezam.

753

 

 

 

Croissant cereál balený

80

3

 

Upozornění pro alergiky:
Všechny uvedené výrobky se vyrábějí na provoze, kde se souběžně zpracovávají arašídy, vlašské a lískové ořechy, mléko, obiloviny obsahující lepek, sojová mouka, vejce, mandle, sezam a suroviny obsahující vlčí bob. Proto stopy těchto alergenů nejsou vyloučeny ani v potravinách, do kterých se nepřidávají, a tudíž nejsou ve složení.

 

 

Kontakt

ZŠ Holasice Palackého 24
Holasice
66461
+420 547 229 262 - ředitelna
+420 772 722 505 - sborovna
zsreditelka@zsholasice.cz