Pokyn ředitelky školy k zabezpečení školy - ul. J. Fučíka aktualizace ke 4. 9. 2017

28.01.2015 14:39

Pokyn ředitelky školy k zabezpečení školky                        č.j. 27/2015

 

Vážení rodiče,

naším společným zájmem je maximální bezpečnost žáků i zaměstnanců ve školce. Proto byl ke zvýšení bezpečnosti vydán nový pokyn, který zpřesňuje a upravuje pravidla vstupu do školky a pohybu v ní. Pokyn je k nahlédnutí na webových stránkách školy, v dokumentech školy a rodiče a žáci s ním budou seznámeni.

Některá opatření se týkají i vás, rodičů našich žáků. Věříme ale, že drobné nepohodlí není vysoká cena za vyšší bezpečnost našich dětí.  

ZŠ a MŠ Holasice, okres Brno- venkov, příspěvková organizace,

Palackého 24, 664 61 Rajhrad

 

 U hlavní vchodu  do školky na J. Fučíka je nový zabezepčovací systém, který umožňuje vstup  jen zákonným zástupcům a jimi pověřeným osobám na základě čipu a to v nastavenou dobu,  

Pokud  potřebují do školky vstoupit  v jinou  dobu , zazvoní na zvonek u dveří, kde je také umístněna videokamera  a paní učitelky nebo školnice je vpustí.

Při odchodu ze školky odchází pomocí čipu nebo jim otevřou paní učitelky či školnice.

Za uzamykání budovy odpovídá školnice nebo paní učitelky.

Za  uzamčení budovy za odcházející návštěvou odpovídá zaměstnanec, u nějž návštěva proběhla.

Všechny další návštěvy ve školce (konzultace, otevřené hodiny, pracovní jednání) jsou možná kdykoli po domluvě s učitelkou.

Děti ani rodiče nesmějí sami vpouštět nikoho cizího do budovy.

Cizí příchozí jsou povinni se na výzvu zaměstnanců školy identifikovat (jméno, účel návštěvy). O jejich vpuštění rozhodují zaměstnanci školky, kteří návštěvníky dovedou na určené místo.

S okamžitou platností se zakazuje vstup drobným prodejcům. Firmy nabízející školní pomůcky si předem dohodnou návštěvu .

V případě třídních schůzek  a společných akcí bude budova otevřena a u vchodu budou dohlížet zaměstnanci školky.

 

V Holasicích dne:    4. 9. 2017                                                                                     Mgr.Pavlína Zámečníková

 

 

 

Kontakt

ZŠ Holasice Palackého 24
Holasice
66461
+420 547 229 262 - ředitelna
+420 772 722 505 - sborovna
zsreditelka@zsholasice.cz