Informace o nás

Jsme málotřídní škola rodinného typu spojená s mateřskou školou.Velikost školy a znalost zázemí, ze kterého dítě pochází, usnadňuje komunikaci s rodiči. Učitel má možnost respektovat individualitu dítěte, jeho osobní potřeby a zájmy. Výuka ve spojených ročnících dává příležitost rozvíjet komunikaci i spolupráci mezi dětmi.
Cílem vzdělávání je kvalitní příprava žáka s využitím moderních metod a  forem práce.Ve spojených třídách získávají žáci stejnou přípravu jako v plně organizovaných třídách. Je také zajištěn individuální přístup k dětem se speciálně vzdělávacími potřebami.
Ve školním roce 2019/2020  nastoupí do 1. - 5. ročníku 80 žáků. Spojený bude 2. a 4. ročník, ostatní ročníky budou samostatné.
Součástí školy je školní jídelna - výdejna a tři oddělení školní družiny.
    


 

Kontakt

ZŠ Holasice Palackého 24
Holasice
66461
+420 547 229 262 - ředitelna
+420 772 722 505 - sborovna
zsreditelka@zsholasice.cz