PPlán pro školní družinu na školní rok 2019 - 2020

Září

-          Zapojení prvňáčků do společných her a činností

-          Naše škola, seznámení jak to chodí v ŠD a ŠJ, ochrana zdraví  ve škole i na cestě domů

-          Denní režim a jeho zásady

-           Naše rodina, jak trávíme volný čas. Kreslíme, malujeme, modelujeme

-          Hry na hřišti, soutěže týmů

-          Vycházky po Holasicích a okolí s procvičováním zásad BESIP a OČMU

-           Beseda – Ovoce a vitamíny, spojená s ochutnávkou ovoce.

 

Říjen

-          Vycházky do okolí obce, Rajhradu, sběr přírodnin

-          Tvoříme podzimní výzdobu školy

-          Práce s přírodninami – koláž, týmová práce

-          Míčové a pohybové hry.

-          Společně zdoláváme jazykolamy, učíme se říkadla

-           Podzimní čas – kresba, malba

 

Listopad

-           Hrajeme si na obchod, banku, poštu, učíme se posílat psaní a správně komunikovat.

-          Beseda na téma historie našeho národa - 17. listopad

-          Didaktické a společnské hry, kvízy, hádanky, sudoka

-          Sportování v tělocvičně i na hřišti

-          BESIP - důležitost reflexních prvků, opakování dopravních předpisů a značek

-           Nácvik koled na adventní vystoupení

 Prosinec

-          Nácvik koled na adventní vystoupení

-          Adventní  čas –výstava zahradní škola

-          Vánoční dílnička – vyrábíme dárky, vánoční ozdoby, přáníčka

-           Zdobíme vánoční strom pro ptáčky

-          Vycházky a hry venku (dle počasí), sport v sokolovně

-          Vánoce – jejich význam a původ

 

Leden

-          Ochrana člověka za mimořádných událostí, Sportujeme bezpečně – kvíz

-           Opakujeme zásady BESIP

-           Bobování a hry na sněhu…(podle počasí)

-          Soutěž o největšího sněhuláka

-          Zimní čas – kresba, malba         

-           Poznáváme exotické ovoce, beseda o důležitosti vitamínů s ochutnávkou ovoce

 

Únor

-          Pohádkové masopustní odpoledne

-          Bobování a hry na sněhu…(podle počasí)

-          Připravujeme čaj s ovocem

-          Didaktické a společnské hry, kvízy, hádanky, sudoku

-           Zimní čas – kresba, malba

-           Procházka za zvířátky s mrkví a lupením

 

 

Březen

-          Návštěva Mandloňového sadu v Hustopečích

-           Pozorujeme probouzející se přírodu, klíčení semínek

-           Moje nejoblíbenější kniha, děti prezentují své oblíbené knihy

-          Noc s Andersenem

-           Hrajeme si s rýmy

-           Vytváříme jsrní výzdobu školy

-           Vyprávíme si o domácích zvířatech a mazlíčcích, kresba

 

Duben

-          BESIP – jak na kolo. Opakujeme dopravní pravidla a značky, soutěž s kvízem.

-          Hry na hřišti, soutěže týmů

-           Tvoříme velikonoční výzdobu, malujeme kraslice

-          Velikonoce a jejich původ

-          Den Země 22. dubna. Akce „Moje krásná obec“ vycházka spojená s úklidem obce

 

Květen

-           Dílničky – vyrábíme dárky pro maminky           

-          Beseda na téma: Čím potěším maminku

-          Procházky přírodou v okolí Holasic

-          Sportování  a hry na hřišti

-          Výlet k tůňce Ludmila, 28. 5. -  Den otevírání studánek

 

 

 

Červen

-          Oslava MDD        

-          Léto a prázdniny – kresba

-          Vycházky do okolí obce a procházka do Vojkovic na zmrzlinu

-          Prázdniny bez nehod - beseda BESIP a ochrana člověka za mimořádných událostí

-          Výlet ŠD


 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Holasice Palackého 24
Holasice
66461
+420 547 229 262 - ředitelna
+420 772 722 505 - sborovna
zsreditelka@zsholasice.cz